google16326d6b7ec0ddee.html

Tjänstemän.

Här hittar du information och kontaktuppgifter till alla tjänstemän på Storsjöhus AB. 

Johan Hamberg
Position:Verkställande direktör och ägare

Johan har tidigare varit delägare i Storsjöhus men har nu tagit över företaget på egen hand. I den dagliga verksamheten arbetar Johan främst med nya projekt, upphandling och kundkontakter.
Mail: johan@storsjohus.se
Tele: 070 - 321 70 20

Kent-Ove Svedh
Position: Fabrikschef

"Kenta" är vår fabrikschef, han ser till så att fabriken har rätt förutsättningar för att kunna tillverka huselement och att huselementens leveranstid stämmer överens med tillverkningstiden. Han har ansvar för logistik, inköp och personal, samt att han är VD:n behjälplig i sitt arbete. Kenta har varit hos Storsjöhus sedan 2008. 
Mail: kenta@storsjohus.se
Tele: 070 - 662 15 53
 

Staffan Jonsson
Position: Projektledare

Staffan är riktigt rutinerad när det kommer till produktion, han har stenkoll på allt inom tillverkningen och gör nu företaget nytta genom att använda sina kunskaper i projekteringen. Staffan har arbetat för Storsjöhus sedan 2012.
Mail: staffan@storsjohus.se
Tele: 072 - 528 46 25 

Simon Wolfenstein
Position: Projektledare

Simon är vårt senaste nyförvärv. Han är snickare och har jobbat länge med att montera våra hus och som nu med sin erfarenhet av detta och mycket annat projekterar och ritar nya projekt för Storsjöhus. 
                                                     Mail: simon@storsjohus.se
                                                     Tele: 070 - 381 22 61

Conny Martinsson
Position: Extern konsult, Husritarna.se

Conny från Husritarna.se är vår främsta projektör. Han har sitt kontor hos oss och är delaktig i alla processer i vår tillverkning, från idé till färdigt hus. 
Mail: conny@husritarna.se
Tele: 070 - 370 29 48

Mats Olsson Von Post
Position: Produktionsledare

Mats med sin stora erfarenhet av branschen förverkligar företagets planering genom att styra tillverkningen i rätt riktning. Han prioriterar bemanningen, tillser att rätt material finns på plats i fabriken och håller möten med personalgruppen.
                                                     Tele: 070 - 381 22 82

Pernilla Hansson
Position: Administrationsansvarig

Pernilla arbetar på kontoret med flertalet allmänna uppgifter.
Mail: pernilla@storsjohus.se
Tele: 070 - 390 77 96